Hoppa till innehåll


SOS Byggnadsvård låter alarmerande
– och det är just vad det är!
Snart har vi inga gamla hus kvar i Sverige

De få hus som nått den aktningsvärda åldern av 100 år, tretton procent enligt Boverkets beräkningar, har snart även de fått alla originaldelar utbytta; tak, fasader, fönster, dörrar… Vill vi uppleva orörda gamla hus och välbevarade byar kan vi snart bara hitta dem utomlands. I många andra länder står nämligen husen och de pittoreska byarna kvar, trots alla krig och umbäranden.  Och de gamla byggnaderna skapar trivsel, nya inkomstmöjligheter och framtidshopp.


För att det svenska båset snart inte ska stå helt tomt på gamla hus
vill vi locka även dig att börja tänka på byggnadsvård

Med inspirerande filmer om att rädda hus, med bra förebilder och med traditionellt hantverk vill vi visa på att gamla hus är en fantastisk resurs, inte bara kulturellt, utan även ekonomiskt. En drastisk minskning av antalet orörda hus är nämligen det som plötsligt gjort just dem till de mest värdefulla på fastighetsmarknaden, alltså inte bara kulturhistoriskt sett.

I SOS Byggnadsvårds verktygslåda ligger det inte bara filmer, utbildning och gör-det-självtips och väntar. Där ligger också en blåslampa, som vi tänker använda mot beslutsfattare, byggmaterialtillverkare och andra som ofta blir de gamla husens fiender genom ogenomtänkta byggregler och miljöbelastande och förfulande byggprodukter.

Lokaltillverkat, återbruk och renoverbart har alltid varit självklart i vården av våra hus, nybyggda som gamla, från Hedenhös och ända fram till 1970-talet. Med 1970-talets ”köp, slit och släng”, nervärderingen av hantverket och hantverkarna och ett hejdlöst ”energisparande” tappade vi dock fotfästet. Och på den vägen är det fortfarande. Men nu vet vi – igen – att det bara är genom sunda och renoverbara byggnadsmaterial, kunniga hantverkare – och kunniga fastighetsägare – som vi kan ta oss upp på banan igen.

Vårt erbjudande är därför att även du skall få tillgång till vår speciella verktygslåda, så att vi kan göra detta tillsammans.

Välkommen till SOS Byggnadsvård!


SOS Byggnadsvård grundades 2022 av Göran Gudmundsson, byggnadsvårdare, och Tomas Håvik, filmare.
Målet är att sprida gamla och nya kunskaper om byggnadsvård och lyfta fram byggnadsvården som en av de viktigaste miljöfrågorna.