Hoppa till innehåll


Objekten

I vår programserie ”I händerna på Göran Gudmundsson” kommer vi följa ett antal olika objekt som genomgår renovering eller förändringar av olika slag. Vartefter vi presenterar nya objekt i programserien så presenterar vi även objektet här.


Fritidshuset

Vårt fritidsställe i Hälsingland köpte vi 1975. Ursprungligen hade det varit en liten jordbruksfastighet med några få tunnland skog och lite åkermark. Enligt gamla kartor flyttades bostadshuset hit 1806.

Läs mer om ”Fritidshuset” här!Bostället

Bostället är Görans senaste projekt, en gård hopsatt av ett antal flyttade gamla timmerstommar från andra platser i landskapet. Huvudbyggnaden, Västigårds, kommer från en riksintressestämplad hälsingeby i Forsa socken, en by med tre före detta självständiga gårdar, Västigårds, Ystigårds och Nygårds. Sedan många år är dock byn en enda gårdsenhet och kallas bara för Ystigårn.

Läs mer om ”Bostället” här!